KATALİZÖR NEDİR? NE İŞE YARAR?

Katalitik konvektörün diğer bir adı katalizördür. Görevi motordan çıkan zararlı maddeleri zararsız maddelere dönüştürmektir, bu maddenin içinden egzost gazı geçer ve geçerken reaksiyona uğrar, yani konuyu açmak gerekirse NOx (Azot Oksit), CO (Karbon monoksit) ve HC (Hidrokarbonlar) olarak giren katalizatöre giren maddeler reaksiyon uğrayarak N2 (Azot), CO2 (Karbon dioksit) ve H2O (su) olarak egzostdan dışarı atılır.

Katalizör Arızaları ve Çözümü

Share

 


İLGİLİ MADDELER

Powered By relatedArticle

sitemap